דגם זה ללא מערכת השקיה עצמית

דגם זה ללא מערכת השקיה עצמית