טכנולוגית TruDrop

מערכת המבוססת על השקיה ‘קפילרית’ > “שאיבה” של המים בעזרת הקפילריות (נימיות) של הקרקע בהתאם לדרישת הצמח. מאפשר לצמחים לצרוך כמות מים מדויקת ע”פ צרכי
הצמח. צימוח בריא יותר ללא פחת בקליטת הצמח ירידת תופעת מזיקים ומחלות
השיטה פותחה במשך 5 שנים על ידי טובי המגדלים בארה”ב, ומחזיקה ב- 4 פטנטים עולמיים
שיטת ההשקיה מבוססת על מילוי מים בדופן האדניות והכדים, כך שהצמחייה צורכת רק
.את מה שזקוקה לו וגדלה באופן מיטבי.